08/03/18

[ BADANIA ZABURZEŃ WZROSTU WŁOSA ]

[ BADANIA ZABURZEŃ WZROSTU WŁOSA ]

WYWIAD TRYCHOLOGICZNY

Niezbędnym elementem w badaniu zaburzeń wzrostu włosa jest diagnostyka trychologiczna. Przeprowadzenie wnikliwego wywiadu trychologicznego i uzupełnienie karty wywiadu trychologicznego pozwoli nie tylko na prawidłową diagnozę problemu i dobór odpowiedniego programu leczenia i w razie potrzeby modyfikacje w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym.

Wywiad trychologiczny dostarcza informacji dotyczących badanej jednostki chorobowej. Konieczne są również pytania o stosowaną przez pacjenta pielęgnację włosów, zabiegi fryzjerskie oraz narażenie na działanie promieniowania ultrafioletowego i inne szkodliwe czynniki zewnętrzne. Należy zwrócić uwagę na używane grzebienie i szczotki, częstość mycia głowy i stosowane do tego środki czy sposób suszenia. Ważny jest czas wystąpienia dolegliwości i czy jej pojawienie się związane jest z jakąś przyczyną. Należy zapytać o stosowane leczenie. W wielu przypadkach znaczenie ma wywiad rodzinny.

Subiektywnej ocenie pacjenta i lekarza mogą towarzyszyć obiektywne metody liczenia włosów i oceny ich gęstości, stosowane w badaniach klinicznych, a także badania laboratoryjne, Zalecane jest, aby pacjent poddał się badaniom laboratoryjnym: morfologii, poziomu ferrytyny, witaminy B12, cynku, żelaza i miedzi, poziomu elektrolitów: sodu, potasu, wapnia, magnezu, badaniom tarczycowym: poziomu TSH, fT3, fT4, anty-TPO i anty-TG (przeciwciała tarczycowe), USG tarczycy oraz badaniom hormonalnym: poziomu LH, FSH, androstendionu, wolnego testosteronu, progesteronu, prolaktyny itp. Na badanie kieruje pacjenta lekarz, a w razie potrzeby odsyła do dalszej konsultacji, np. do endokrynologa.

Powrót do bloga